Kongremiz, TÜBİTAK 2223 B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Programı kapsamında desteklenmektedir.

ONLINE KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM

03 EKİM 2019 - PERŞEMBE

12.00 – 13.00 Kayıt
13:00 – 16:00

Bilgi Güncelleme Oturumları
1- ENFEKSİYON AVCILARI - 3M - SALON 3 - (Kontenjan: 50 Kişi)
Enfeksiyon Kontrolünde El Hijyeninin Önemi ve Neden Hala İstenen Düzeyde Değil? - Özge UZUN
MRSA & VRE & ESBL Kolonize/Enfekte Hasta Takip Standartları - Ayla YAVA
Enfeksiyonlarda İzolasyon Önlemleri - Aylin DURMAZ EDEER
Katater İlişkili Enfeksiyonlar ve Önleme Stratejileri - Rahşan ÇAM
3M Enfeksiyon Çözümleri - Hasan Ali YILMAZ


2- CERRAHİDE YETKİ ALANLARI KARMAŞASI: Hemşirelerin Perspektifi - SALON 4 - (Kontenjan: 30 Kişi)
Moderatörler: 
Gülem ATABAY & Burcu GÜNERİ ÇANGARLI


3- AORN 2018 Güncellemeleri - SALON 5 - (Kontenjan: 50 Kişi)
Ekip İletişimi – Hasta Konumlandırma - Adalet KOCA KUTLU
İlaç Güvenliği – Venöz Tromboembolizmin Önlenmesi – Tülay YAVAN
Tıbbi Cihaz ve Ürün Değerlendirme - Manuel Kimyasal Yüksek Düzey Dezenfeksiyon – Nurdan GEZER

(Katılım sınırlıdır, ön kayıt zorunludur)

16:15 – 17:00 Açılış Konuşmaları
Dilek ÇAKIR UMAR, Dernek Tanıtımı
Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN, (Önceki TCAHD Başkanı) TCAHD Kongreleri 1996-2019
Şenay KAYMAKÇI (Bir önceki TCAHD Başkanı)
Filiz ÖĞCE, Dernek Başkanı
17:00 – 18:00 Açılış Konferansı
Konferans Başkanı: Şenay KAYMAKÇI 
Cerrahi Geleceğe Yolculuk - Deniz ŞELİMEN, Kongre Onursal Başkanı
18:30 - 19:30 Dinleti: Sağlıkta Türküler - Sait EĞRİLMEZ
19:30 Akşam Yemeği

04 EKİM 2019 - CUMA

09:00 – 09:30
Konferans 1 - SALON 1
Konferans Başkanları: İskender SAYEK & Nedime KÖŞGEROĞLU
09:00 - 09:10 Uluslararası Ameliyathane Hemşireleri Federasyonu - IFPN Başkanı Mesajı - Mona GUCKIAN FISHER
09:10 - 09:30 Aynı Dili Konuşabilmek: Ne Kadar Nazik Davranıyoruz? - Fatma ETİ ASLAN
09:30 - 09:40 Tartışma
09:40 - 10:00 Konferans 2 - SALON 1
Konferans Başkanları: Fethiye Erdil & Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
EORNA 2019 Teması “Cerrahi Hemşireliği: Fark Yaratıyoruz”- Dilek ÇAKIR UMAR
10:00 – 10:40
Konferans 3 - SALON 1
Konferans Başkanları: Ayfer ÖZBAŞ & Özlem BİLİK
Cerrahi Süreçte Akılcı İlaç Kullanımı - Gülnur SEVİN
2. Hemşirelikte Liderlik ve Profesyonellik Çalıştayı - SALON 6
Başkanlar: 
Kate WOODHEAD & Yael EDRY
Uluslarası Ameliyathane Hemşireliğini Güçlendirmek İçin Neler Yapılabilir?
10:30 - 10:40 Tartışma
10:40 - 11:10 Kahve Arası
11:10 - 12:10 Panel 1- Cerrahi Alan Enfeksiyonları - SALON 1
Panel Başkanları: 
Deniz ŞELİMEN & Filiz ÖĞCE
 
 • Dünden Bugüne Cerrahi Enfeksiyonlar -  İskender SAYEK
 • CAE Kılavuzları Neler Öngörüyor - Nadiye ÖZER
 • Kılavuzlara Uymakta Neden Zorlanıyoruz? - Metin ÇAKMAKÇI
2. Hemişirelikte Liderlik ve Profesyonellik Çalıştayı - SALON 6
Başkanlar: 
Mona GUCKIAN FISHER & Tracey WILLIAMS
Öneriler, "Gelecekte Neler Yapılmalı?"
12:10 - 12:25 Tartışma
12:25 - 13:10 Uydu Sempozyumu ( ETHICON ) - SALON SALON
CAE İle Mücadelede Antibakteriyel Sütürlerin Rolü ve Önemi - Dr. İsmail KURAN
13:10 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 14:45 Panel 2 (SALON 1) Ameliyathane Panel 3 (SALON 2) Servis Uluslararası Panel 1  (SALON 3)
 
AORN 2019 Güncellemeleri  
Panel Başkanları: Adalet KOCA
KUTLU & Esma ÖZŞAKER
 • Ameliyathane Tasarımı ve Bakımı - Aliye OKGÜN ALCAN
 • Güvenli Hasta Taşıma - Eda DOLGUN
 • Sterilizasyon -  Bulaşma Temelli Önlemler - Yelda CANDAN DÖNMEZ
 
Hızlandırılmış İyileştirme Protokolleri
Panel Başkanları: Güler AKSOY & Türkan ÖZBAYIR
 • Gastro İntestinal Cerrahide ERAS Protokolleri- Ayla AKKAŞ GÜRSOY
 • Ortopedi Cerrahisinde ERAS Protokolleri - Özlem BİLİK
 • Kalp Damar Cerrahisinde ERAS Protokollleri - Zeynep KARAMAN ÖZLÜ
 
Cerrahide Uluslararası Yaklaşım I
Panel Başkanları: Deniz ÖZTEKİN & Metin ÇAKMAKÇI
 • Ameliyathanede Tehlikeler - Michael ELIN
 • Perioperatif Uygulamanın Kilit Alanları ve Güvenli ve Etkili Paylaşımında Liderliğin Önemi - Mona GUCKIAN FISHER
 • Robotik Cerrahi Eğitimi: Ameliyathane Hemşireliği Yönleri - Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
   
14:45 – 15:00 Tartışma Tartışma Tartışma
15:00 – 15:30 Kahve Arası
15:30 – 16:30
Panel 4 (SALON 1) Servis Panel 5 (SALON 2) Ameliyathane Uluslararası Panel 2 (SALON 3)
 
Transplantasyon
Panel Başkanları: Nevin KANAN & Can KARACA
 • Transplantasyonda Son Gelişmeler -  Özgül KARAYURT
 • Hasta Sonuçlarını İyileştirmede Hemşirenin Rolü - Yaprak  SARIGÖL ORDİN
 • Dünyada ve Türkiye’de Organ Nakli Hemşireliği - Fatma CEBECİ
Ameliyathanede Hasta Güvenliği
Panel Başkanları: Güler AKSOY & Ayla AKKAŞ GÜRSOY
 • Cerrahi Örnekler, Patoloji  Materyalleri  –  Esma ÖZŞAKER
 • Ameliyata Bağlı Basınç Yaraları –  Fatma VURAL
 • Hasta Bilgilerinin Gizliliği ve Bilgi Aktarımı – Dilek AYGİN
Cerrahide Uluslararası Yaklaşım II
Panel Başkanları: Fatma DEMİR KORKMAZ & Mona GUCKIAN FISHER
 • Ameliyathanede Savaş Yaralıları - Yael EDRY
 • Eğitimde Simülasyon- Tracey WILLIAMS
 • Ameliyathane Hemşirelerinin Dünyadaki Konumu - Kate WOODHEAD
16:30–16:45 Tartışma Tartışma Tartışma
16:50 - 18:30
Sözel Bildiri Oturumu 1 
(SALON 1)
(KASARA 1)
Oturum BaşkanI:
Rahşan ÇAM
Sözel Bildiri Oturumu 2 
(SALON 2)
(KASARA 2)
Oturum BaşkanI:
Adalet Koca KUTLU
Sözel Bildiri Oturumu 3 
(SALON 3)
(KARINA)
Oturum BaşkanI:
Dilek AYGİN
Sözel Bildiri Oturumu 4
(SALON 4)
(BIANCA)
Oturum BaşkanI:
Dilek ÇEÇEN ÇAMLI
Uluslararası Sözel Bildiri Oturumu
(YL Tezleri)

(SALON 8)
(ALABANDA)
Oturum BaşkanI: 
Tülay YAVAN
 
 

Sözel Bildiri Oturumu 5
(SALON 5)
(BORDA)
Oturum Başkanı:
 
Esma ÖZŞAKER

Sözel Bildiri Oturumu 6
(SALON 7)
(PATALYA)
Oturum Başkanı: 
Yelda CANDAN DÖNMEZ
Uluslararası Sözel Bildiri Oturumu (YL Tezleri) 2
(SALON 9)
(ELINDA)
Oturum Başkanı: 
Yaprak SARIGÖL ORDİN
Uluslararası Sözel Bildiri Oturumu (YL Tezleri) 3
(SALON 10)
(LIGA)
Oturum Başkanı:
Işıl IŞIK ANDSOY
Uluslararası Sözel Bildiri Oturumu (YL Tezleri) 4
(SALON 11)
(PAPALIA)
Oturum Başkanı:
Aliye OKGÜN ALCAN
19:00- 20:30 Akşam Yemeği
21:00 DJ Emre ile Eğlence Zamanı
05 EKİM 2019 CUMARTESİ
08:30 – 10:00
Sözel Bildiri Oturumu 7
(SALON 1)
(KASARA 1)
Oturum Başkanları: Zeynep KARAMAN
ÖZLÜ
Sözel Bildiri Oturumu 8 
(SALON 2)
(KASARA 2)
Oturum Başkanları: Aylin Durmaz EDEER
Sözel Bildiri Oturumu 9 
(SALON 3)
(KARINA)
Oturum Başkanları: Eda DOLGUN
Uluslararası Sözel Bildiri Oturumu (YL Tezleri 6) - (SALON 10)
(LIGA)

Oturum Başkanları: Aliye OKGÜN ALCAN
Uluslararası Sözel Bildiri Oturumu (YL Tezleri 7) - (SALON 11)
(PAPALIA)

Oturum Başkanları: Işıl Işık ANDSOY
 
Sözel Bildiri Oturumu 10
(SALON 5)
(BORDA)
Oturum Başkanları: Gülten SUCU DAĞ & İlknur YAYLA
Sözel Bildiri Oturumu 11
(SALON 7)
(PATALYA)
Oturum Başkanları: Nurdan GEZER
 

Uluslararası Sözel Bildiri Oturumu (Doktora Tezleri 8) - (SALON 4)
(BIANCA)

Oturum Başkanları: Fatma CEBECİ

Uluslararası Sözel Bildiri Oturumu (Doktora Tezleri 9) - (SALON 8)
(ALABANDA)

Oturum Başkanları: Fatma VURAL
10:00 - 10:45

Panel 6 - SALON 1
Cerrahi Hemşiresi Olarak Görev, Yetki ve Sorumluluklarımıza Sahip Çıkalım
Panel Başkanları: Filiz ÖĞCE & Nedime KÖŞGEROĞLU

 
 • Klinik ve Ameliyathane Boyutu – Emre YILDIZ
 • Sağlık Bakanlığı Boyutu – Daire Başk. Yasemin ŞENOL
 • Hukuksal Boyutu – Avukat Nesrin ÖZKAYA
10:45-11:00 Tartışma
11:00-11:20 Kahve Arası
11:20-12:20 Panel 7 (SALON 1) Servis-Ameliyathane
Sağlıkta Liderliğin Farklı Yansımaları ve İletişim
Panel Başkanları:
Fatma ETİ ASLAN & Ayla YAVA
 
Uluslararası Panel 3 (SALON 4)
Cerrahide Uluslararası Yaklaşım III
Panel Başkanları:
Can KARACA & Tracey WILLIAMS
 
 • Etkin İletişim: Kendimizi Doğru İfade Edebilmek - Burcu GÜNERİ ÇANGARLI
 • Liderlikte Farklı Yaklaşımlar - Gülem ATABAY
 • Cerrahi Hemşireliğinde Liderlik ve İletişim - Nedime KÖŞGEROĞLU
 • Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Küresel Klavuzlar Ne Diyor? - Fatma Demir KORKMAZ
 • Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Yönetimi - Işıl IŞIK ANDSOY
12:20-12:30 Tartışma Tartışma
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30- 14:30 Panel 8 (SALON 1) Servis
Cerrahi Hastasında Beslenme
Panel Başkanları: 
Nadiye ÖZER & Reci MESERİ
Panel 9 (SALON 2) Ameliyathane
Troid Cerrahisi
Panel Başkanları: 
Sevgi HATİPOĞLU & Özgül KARAYURT
Uluslararası Panel 4 (SALON 4)
Cerrahide Uluslararası Yaklaşım IV
Panel Başkanları: 
Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN & Kate WOODHEAD
 
 • Oral/Enteral Beslenmede Güncel Yaklaşımlar - Ayfer ÖZBAŞ
 • Parenteral Beslenmede Güncel Yaklaşımlar - Aklime SARIKAYA
 • Beslenmenin Hasta Sonuçlarına Etkisi - Dilek ÇEÇEN ÇAMLI
 • Troid Cerrahisinde Yenilikler – Özer MAKAY
 • Troid Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı – Demet YURTSEVER 
 • Troid Cerrahisi Sonrası Bakım - Türkan ÖZBAYIR
Kanıt Temelli Protokol ve Rehberlerin Uygulamaya Geçirilmesindeki Engeller ve Kolaylaştırıcılar?
* Tracey WILLIAMS - Mona GUCKIAN FISHER, UK
* Yael EDRY & Michael ELIN, Israel
*
Mirella LEPORE, Italy

* Filiz ÖĞCE & Metin ÇAKMAKCI, Turkey
14:30-14:45 Tartışma Tartışma Tartışma
14:45-15:15 Kahve arası
15:15-16:15 Panel 10 (SALON 1) Servis- Ameliyathane
Hemşire Karar Destek Sistemleri
Panel Başkanları:
Özge UZUN & Zeynep KARAMAN ÖZLÜ
Uluslararası Panel 5 (SALON 4)
Cerrahide Uluslararası Yaklaşım V
Panel Başkanları:
Özgül KARAYURT & Yael EDRY
 
 • Hemşire Karar Destek Sistemleri Gülten SUCU DAĞ
 • Üniversite Hastanesi Örneği –  Leyla BİÇEN
 • Devlet Hastanesi Örneği – Merve YAŞAR
 • Özel Hastane Örneği – İlknur YAYLA
 
 • Transplantasyon Cerrahisinde Son Gelişmeler - Can KARACA
 • Multi Organ Bağışçısı: Ameliyathanede Yönetim ve Organizasyon  - Mirella LEPORE
 • Transplantasyonda Ameliyathane Hemşirelerinin Rol ve Sorumlulukları - Deniz ÖZTEKİN
 • Vajinal Ekstraksiyon ile Donör Nefrektomide Ameliyathane Hemşireliği - Karin DEMİRCİ UTAŞ 
16:15 - 16:35 Tartışma Tartışma
16:40 - 17:10
Konferans 4 - SALON 2
Konferans Başkanları: Neriman AKYOLCU & Aklime SARIKAYA
Cerrahi Süreçte Hastayı Nasıl Besleriz, Son Kanıtlar Ne Diyor? - Reci MESERİ
17:10 - 17:20 Tartışma
19:00 - 21:00 Akşam Yemeği
21:00 Parti: GRUP SUİSTİMAL

 

ONLINE KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

 

Kongremiz

tarafından onaylanmıştır.

ULUSLARARASI KONUŞMACILAR

Etkinliğin başlamasına kalan süre:

Etkinlik Tarihi
3-6 Ekim 2019


Erken Kayıt Tarihi
1 Ağustos 2019

Son Bildiri Özet Gönderim Tarihi
1 Ağustos 2019

 

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail: 
jordan@motto.tc
www.motto.tc

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.